Eesti keeles In English

Tuletornid tänapäeval

Valdav enamus Eesti töötavatest tuletornidest ja teistest navigatsioonimärkidest on riigi omandis, Eesti Veeteede Ameti halduses. Meremärkide, sh tuletornide haldamise ja korrastamisega tegelevad EVA neli regionaalset keskust: Harju- ja Virumaa keskus asub Tallinnas, Hiiu- ja Läänemaa keskus Haapsalus, Pärnu maakonna keskus Pärnus ning Saare maakonna keskus Kuressaares.

Tähtsaima navigatsiooni abivahendina hakkavad tuletornid oma funktsioone tänapäeval minetama, samas on tuletornidesse või sinna lähedusse jäänud ajaloo seisukohalt huvipakkuvaid tehnoloogilisi vahendeid ja ka eriotstarbelisi hooneid (nt merepäästejaamad), mis pakuksid avalikkusele huvi kui merekultuuri ajaloo objektid. Arhitektuurimälestisena on muinsuskaitse all 16 tuletornikompleksi: Kõpu, Suurupi ülemine ja alumine, Keri, Tallinna ülemine ja alumine, Vilsandi, Mohni, Vormsi, Ristna, Tahkuna, Ruhnu, Pakri, Käsmu ja Laidunina ning Kunda tuletorni varemed. Täiendavalt on plaanis kaitse alla võtta Kihnu, Abruka, Sorgu, Vaindloo ja Sõrve.

Paljud tuletornid asuvad ka looduskaitse all olevatel maadel. Kui neid ei saa või ei ole mõtet avada külastajatele, siis võiksid need olla näiteks matkaraja osa, pakkudes teavet meie merenduse ajaloo kohta lisaks ilusale vaatele, mis reeglina tuletorni jalamilt avaneb.

Hetkel on külastajaile avatud vaid kolm Eesti tuletorni, mis kõik asuvad Kõrgessaare vallas Hiiumaal. Need on Kõpu, Tahkuna ja Ristna tuletornid. Suur turismipotentsiaal on teistelgi Eesti tuletornidel. Eeldada võib, et kindlasti huvitutaks Sõrve tuletorni külastamisest Saaremaal, samuti on väikesaarel asuv tuletorn selle saare üks huviväärsus ning väärib suveperioodil avamist. Siia gruppi kuuluvad Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Vilsandi, Naissaare jt asustusega saarte tuletornid.


Saared ja neil asuvad tähtsamad tuletornid ja -paagid
Vaindloo
Mohni
Keri
Aksi
Prangli
Aegna
Naissaar
Pakri
Osmussaar
Vormsi
Hiiumaa
Saaremaa
Muhu
Kõinastu
Kesselaid
Viirelaid
Kihnu
Manija
Sorgu
Vilsandi
Abruka
Ruhnu
Piirissaar