Eesti keeles In English

Tuletorniturismi arengukava

Projekti üheks tulemiks oli ühine Eesti ja Soome tuletorniturismi arengukava.

Eesti keeles

Tuletorniturismi arengukava aastateks 2008–2013
Lisa 1. Eesti tuletornid - potentsiaalsed turismiobjektid
Lisa 2. Soome tuletornid

Abimaterjal arendajale/ettevõtjale tuletorni alternatiivkasutuse plaani koostamiseks:
IALA käsiraamat tuletornide renoveerimiseks


Suomeksi

Majakkamatkailun kehittämissuunnitelma 2008–2013
Liite 1. Majakkamatkailun mahdolliset kohteet Virossa
Liite 2. Suomen majakat

In English

Lighthouse Tourism Development Plan for Finland and Estonia 2008–2013
Appendix 1. Estonian lighthouses – potential tourism destinations
Appendix 2. Finnish lighthouses